• null

  Słownictwo

  Uczestnicy kursu poszerzą słownictwo specjalistyczne z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, medycyny weterynaryjnej i behawioru. Dzięki aktywnej nauce słownictwa kursanci „oswoją się” z anglojęzycznymi tekstami branżowymi i będą mogli swobodnie korzystać z fachowej literatury.

 • null

  Rozumienie

  Duży nacisk położony jest na rozumienie rozmaitych tekstów mówionych. Podczas typowych kursów języka angielskiego zazwyczaj uczymy się „szkolnego” wariantu z perfekcyjną gramatyką i brytyjskim akcentem. Tymczasem angielski jest językiem globalnym, używanym przez profesjonalistów z całego świata, nie tylko native speakerów. Podczas kursu uczestnicy osłuchają się z rozmaitymi akcentami języka angielskiego i nauczą się technik szybkiego analizowania tekstu mówionego, co umożliwi im pełniejsze uczestnictwo w seminariach, konferencjach i warsztatach oraz korzystanie ze źródeł internetowych.

 • null

  Mówienie

  Polscy kursanci często mają opory przed mówieniem, obawiając się popełnienia błędów językowych. Tymczasem zarówno w komunikacji profesjonalistów, jak i w komunikacji z klientem ważniejsza od językowej poprawności jest swoboda w przekazywaniu myśli i informacji. Dlatego też jednym z najważniejszych aspektów kursu jest zachęcenie uczestników do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń w języku obcym. Dzięki zajęciom w niewielkich grupach i w przyjaznej atmosferze kursanci zyskają pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim, co pomoże im zarówno w rozmowie z anglojęzycznym klientem i kolegami z branży jak i w podjęciu pracy lub nauki za granicą.