Kaja

Kaja, trzyletnia seterka irlandzka, to kolejna moja pacjentka po resekcji głowy kości udowej.
Każdy zwierzak jest inny i każdy stanowi nowe wyzwanie.
Kaja była wyzwaniem z dwóch powodów.